מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המבקר והמשתמש באתר זה שבכתובת http://multi-mail.co.il/ להבין את מדיניות האבטחה והגנת הפרטיות של המידע האישי בשימוש באתר מתוך מחוייבות  כי הגנת ושמירת הפרטיות במאגרי המידע ואבטחת סודיות המידע מהווים גורם חשוב בקשר שבין האתר והחברה המפעילה אותו לבינך:

השימוש בלשון זכר נעשה לנוחות השימוש ומיועד לשני המינים כאחד

1. איסוף מידע והשימוש בו:
החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאספים על ידי החברה; (1) מידע כללי על המבקרים באתר; (2) מידע המכיל פרטים אישיים הנמסרים בהסכמת המבקרים באתר.

1.1. מידע כללי על המבקרים באתר: החברה אוספת מידע אנליסטי כללי/ סטטיסטי אודות המבקרים באתר, כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים שנצפו, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך זמן הצפיה באתר וכד'. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר – אנונימי ולא מזוהה אישית, כלומר, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע נאסף לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. לצורך כך עלינו להבין כיצד המשתמשים באתר, כקבוצה, משתמשים בשירותים ובמשאבים המסופקים באתר, אנו שואפים ללא הרף לשפר את האתר ושירותיו ולצורך כך אנו מתבססים על המידע ומשוב שאנו מקבלים מהגולשים.
1.2. מידע אישי: החברה אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, אך ורק כאשר המבקרים בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור לחברה לצורך קבלת שירות ו/או קניה ומכירה באתר. החברה נעזרת במידע האישי הנאסף על ידה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות של המבקרים באתר ולכן תאסוף נתונים כמו כתובת IP וסוג הדפדפן, אנחנו משתמשים בפרטים אלו לצורך פעולות כגון חישוב המיסים והמשלוח.
המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הינו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין. החברה תמנע כל גישה בלתי מורשית למידע.
ידוע ומוסכם כי החברה תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר על מנת לספק את המוצרים ו\או השירות שביקשת ו/או רכשת ותעביר גם לספקים, מוכרים, חברות שליחויות וכן כל צד ג' כלשהו עימו תשתף החברה פעולה לצורך השלמת השירות אותו היא מספקת. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע הרישום באתר החברה ו/או מסירת נתונים לשם קבלת הצעות מהווה הסכמה מצידך כי הינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לקבל פניות, דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות.

בדרך כלל, אנחנו מאחסנים מידע אודותיך למשך התקופה שנדרשת לנו להשלמת הפעולה שלשמה אספנו והשתמשנו בו. לאחר מכן, איננו מחויבים לשמור את המידע על פי חוק. לדוגמה, אנחנו מאחסנים את פרטי ההזמנה למשך 7 שנים לצורכי מיסים והנהלת חשבונות. פרטים אלו כוללים את השם, כתובת האימייל, כתובת החיוב וכתובת המשלוח שלך. אנחנו מאחסנים גם את התגובות והביקורות, אם ברצונך להוסיף אותן.

לצוות שלנו יש גישה למידע שסיפקת לנו. לדוגמה, מנהלי מערכת ומנהלי ועובדי החנות יכולים לגשת לפרטים הבאים: פרטי הזמנה כגון הפריטים שנרכשו, מועד הרכישה והכתובת למשלוח, כמו גם נתוני לקוח כגון השם, כתובת האימייל, פרטי החיוב וכתובת המשלוח שלך. לצוות שלנו יש גישה למידע זה כדי לעזור לך להשלים הזמנות, לעבד החזרים כספיים ולספק לך תמיכה.2. אבטחת מידע וסודיות:
החברה עושה את כל המתחייב ומעבר לכך כדי להגן על סודיות הנתונים בשיטות אבטחה מתקדמות.
אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.
התקשרות הלקוח לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח, על בסיס דרישות מחמירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמצעי אבטחת המידע השונים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.

3. אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט:
אתר החברה יכול להוות יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים. לפיכך, נוקטת החברה באמצעי אבטחת מידע כמוזכר לעיל. יחד עם זאת, אנו ממליצים לגלוש בעולם האינטרנט באופן בטוח.

4. קישורים והפניות לאתרים אחרים:

אתר לוח חם יכול להכיל קישורים והפניות לאתרים אחרים אם תבחרו להשתמש בקישורים אלו לא נוכל לקחת אחריות להגנה ופרטיות על המידע אותו תספקו בזמן שהותכם באתרים אלו ואתרים אלו אינם תחת מדינות פרטיות זו, יש לנהוג במשנה זהירות ולקרוא את מדיניות הפרטיות באותם אתרים.

5. מידע שאנו משתפים עם אחרים:

אנחנו משתפים מידע עם גורמים של צד שלישי שעוזרים לנו לספק את ההזמנות ואת שירותי החנות, לדוגמה חברות שילוח, ספקי מוצרים, וכן חברות סליקת אשראי ועיבוד תשלומים.

6. כללי:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת והגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
מדיניות זו באה כחלק מתנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם בכל דרך שהיא, את תנאי השימוש המלאים ניתן לקרוא בלחיצה כאן.

7. קבלת תנאים אלו:

בשימוש באתר ובשירותים שהוא מספק, אתה מאשר את הסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש במידה ואינך מסכים למדיניות זו, חדל להשתמש באתר ובשירותיו. המשך שימוש באתר ובשירותיו לאחר עדכון המדיניות תהווה את הסכמתך להם.